Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη σαράντα (40) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

Αθλητισμός
Typography

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, υλοποιεί προγράμματα «Άθλησης για Όλους», τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η επιτροπή κατάρτισης πινάκων που συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ 08/25.01.2024 Π.Δ.Σ Π.Δ.Σ του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης πρόσληψης σαράντα (40) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια ισχύος εκάστης σύμβασης έως 8 μήνες, ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Χωρίς το κριτήριο ειδίκευσης

20

2

Κολύμβηση

8

3

Ειδική Φυσική Αγωγή

12

 

Με την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατατάξης επιτυχόντα.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης εδώ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης εδώ

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων