Υπηρεσίες - Διευθύνσεις

ΟΠΑΝΔΑ
Typography
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου – Αντιπροέδρου τηλ. 210-5284810
Αυτοτελές Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας τηλ. 210-5284885
τηλ. 210-5284886
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης τηλ. 210-3610775
   
1.Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού , Οργάνωσης και Αξιοποίησης Πόρων
Διευθυντής: Καράμπαμπας Αθανάσιος τηλ. 210-5284960
Τμήματα:  
Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης τηλ.  210-5284952
Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών τηλ.  210-5284955
Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χορηγιών και Συνεργασιών τηλ.  210-5284967
   
2. Διεύθυνση Πολιτισμού
Διευθύντρια: Βελόνα Λόλα τηλ. 210-5284851
Τμήματα:  
Τμήμα Σχεδιασμού – Ανάπτυξης και Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων τηλ.210-5284853 τηλ.210-5284859
Τμήμα Βιβλιοθηκών τηλ. 210-8236635
Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης τηλ. 210-3243022
Τμήμα Μουσείων, Συλλογών και Πολιτιστικών Χώρων τηλ. 210-5284856
τηλ. 210-5284857
τηλ. 210-3616674
   
3. Διεύθυνση Μουσικής
Διευθυντής: Βλαστός Γεώργιος τηλ. 210-9243211
Τμήματα:  
Τμήμα Φιλαρμονικής τηλ. 210-8838230
Τμήμα Συμφωνικής Ορχήστρας τηλ. 210-9210810
Τμήμα Μουσικών Συνόλων τηλ. 210-9224756
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού τηλ. 210-9243760
τηλ. 210-9241248
   
4. Διεύθυνση Αθλητισμού
Διευθυντής: Μαντζιώρης Μιχάλης τηλ. 210-5284871
τηλ. 210-5284872
τηλ. 210-5284879
Τμήματα:  
Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού τηλ. 210-5284873
τηλ. 210-5284874
Τμήμα Κλειστών Αθλητικών Κέντρων και Κολυμβητηρίων τηλ. 210-5284877
τηλ. 210-5284878
Τμήμα Ανοιχτών Χώρων Άθλησης και Παιχνιδιού τηλ. 210-3646857
Τμήμα Γυμναστηρίων τηλ. 210-5284875
τηλ. 210-5284876
   
5. Διεύθυνση Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης
Διευθύντρια: Λιναρδάκη Αναστασία – Θηρεσία τηλ. 210-5284861
Τμήματα:  
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης τηλ. 210-5284868
Τμήμα Υπηρεσιών Νεολαίας, Συλλογικών Δράσεων και Αλληλεγγύης τηλ. 210-5284864
Τμήμα Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου τηλ. 210-5284866
τηλ. 210-5284865
   
6.Διεύθυνση Διοικητικού
Διευθυντής: Ροθώνης Θεόδωρος τηλ. 210-5284831
τηλ. 210-5284832
Τμήματα:  
Τμήμα Προσωπικού τηλ. 210-3639671
τηλ. 210-5284838
τηλ. 210-5284862
τηλ. 210-5284833
τηλ. 210-3632037
Τμήμα Μισθοδοσίας τηλ. 210-5284836
τηλ. 210-3623943
Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής τηλ. 210-5284835
τηλ. 210-3638147
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Θυρωρείο
τηλ. 210-5284837
τηλ. 210-5284800
τηλ. 210-5284801
   
7.Διεύθυνση Οικονομικού
Διευθυντής: Μπουφέας Γεώργιος τηλ. 210-5284821
τηλ. 210-5284822
Τμήματα:  
Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων τηλ. 210-5284827
τηλ. 210-5284828
Τμήμα Λογιστηρίου, Εκκαθάριση Δαπανών και Περιουσίας τηλ. 210-5284823
τηλ. 210-3605768
ηλ.  210-3614291
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας τηλ. 210-5284825
Τμήμα Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού και Υπηρεσιών τηλ. 210-5284824
τηλ. 210-5284829
τηλ. 210-5284848
Τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικού τηλ. 210-5284892
τηλ. 210-5147011
   
8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθύντρια: Δήμου Λαμπρινή τηλ. 210-5284908
Τμήματα:  
Τμήμα Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών τηλ. 210-5284909
Τμήμα Αυτεπιστασίας και Υποστήριξης Εκδηλώσεων τηλ. 210-5284901
Τμήμα Πληροφορικής τηλ. 210-5284917
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων