∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021

  • άνω των ορίων µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε εκτιµώµενη αξία 353.459,40 ευρώ, συµπ. ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

  • ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

  • για την προμήθεια 96τμχ σημαιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΟΠΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (21-22)

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

  • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων και αναβοτορίων,

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

  • έκδοση ετήσιων πιστοποιητικών, βελτιώσεις-επισκευές ανελκυστήρων σε κτίρια του ΟΠΑΝΔΑ για τα έτη 2020-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

  • Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των τεχνικών μελών για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: "ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

  • Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των τεχνικών μελών για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ".
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων