ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (19-21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝΔΑ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019

  • Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

  • «επισκευή και συντήρηση όλων των ανυψωτικών διατάξεων της οροφής της σκηνής του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας»

Ανοικτή διαδικασία με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

  • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Α.Κ. Εκτιμώμενης αξίας 56.401,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

  • «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης». Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας προϋπολογίζεται σε 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια "Οργάνων παιδικών χαρών",

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

  • , σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

  • «ετήσιας συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων, που βρίσκονται στα κτίρια του ΟΠΑΝΔΑ»
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων