ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022

  • ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3600 ΩΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ 90 ΩΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022

  • Aνοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων «Καθαρισμού χώρων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. προϋπολογισμού #1.521.404,06#€ ( συμπ. Φ.Π.Α. 24%)» και 1.749.614,66(συμπ.Φ.Π.Α 24%) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021

  • άνω των ορίων µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε εκτιµώµενη αξία 353.459,40 ευρώ, συµπ. ΦΠΑ 24%
<<  1 [23 4 5 6  >>  
Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων