Ξενάγηση στην έκθεση "Εξαιρέσεις: Όψεις του Εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα"

Ο καλλιτεχνικός σύμβουλος της Πινακοθήκης, των Μουσείων και των Συλλογών του ΟΠΑΝΔΑ και επιμελητης της έκθεσης Ντένης Ζαχαρόπουλος ξεναγεί το κοινό στην έκθεση Εξαιρέσεις: Όψεις του Εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα, η οποία συγκεντρώνει έργα της συλλογής της Πινακοθήκης δήμου Αθηναίων και σύνολα από σημαντικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, με κεντρική́ μορφή́ τον Γιώργο Μπουζιάνη, που εκπροσωπούν πράγματι «εξαιρέσεις» ως προς το ακαδημαϊκό́ κλίμα που επικρατεί στην ελληνική́ τέχνη τον 20ο αι. και ως προς τις επικρατούσες νεοτερικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τη γενιά́ του ’30.

Πολλά από τα έργα που εκτίθενται παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Διάρκεια έκθεσης: 22/6/2019 – 5/01/2020
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 10:00 – 21:00, Τετάρτη – Σάββατο 10:00 - 19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00

Ο καλλιτεχνικός σύμβουλος της Πινακοθήκης, των Μουσείων και των Συλλογών του ΟΠΑΝΔΑ και επιμελητης της έκθεσης Ντένης Ζαχαρόπουλος ξεναγεί το κοινό στην έκθεση Εξαιρέσεις: Όψεις του Εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα, η οποία συγκεντρώνει έργα της συλλογής της Πινακοθήκης δήμου Αθηναίων και σύνολα από σημαντικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, με κεντρική́ μορφή́ τον Γιώργο Μπουζιάνη, που εκπροσωπούν πράγματι «εξαιρέσεις» ως προς το ακαδημαϊκό́ κλίμα που επικρατεί στην ελληνική́ τέχνη τον 20ο αι. και ως προς τις επικρατούσες νεοτερικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τη γενιά́ του ’30.

Πολλά από τα έργα που εκτίθενται παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Διάρκεια έκθεσης: 22/6/2019 – 5/01/2020
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 10:00 – 21:00, Τετάρτη – Σάββατο 10:00 - 19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00