Μαρμαρωμένοι βασιλιάδες

Ομιλία «Μαρμαρωμένοι βασιλιάδες»
Εισηγείται: Στέλιος Πελασγός, Ιστορητής, Δρ. Παιδαγωγικής, Συγγραφέας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Εκδήλωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία «Μαρμαρωμένοι βασιλιάδες»
Εισηγείται: Στέλιος Πελασγός, Ιστορητής, Δρ. Παιδαγωγικής, Συγγραφέας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Εκδήλωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ