Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Η ομιλία δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του ομιλητή.

Ομιλία "Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο" (από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κ.ε.)
Εισηγείται: Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ,  Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από την Λογοτεχνία» και πραγματοποιείται στο πλαίσιο λειυτουργίας της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης, του τμήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που είναι αφιερωμένο στην Αθήνα.

 

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Η ομιλία δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του ομιλητή.

Ομιλία "Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο" (από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κ.ε.)
Εισηγείται: Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ,  Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από την Λογοτεχνία» και πραγματοποιείται στο πλαίσιο λειυτουργίας της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης, του τμήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που είναι αφιερωμένο στην Αθήνα.

 

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ