Οδός Πανεπιστημίου: Σκηνές από ένα δρόμο

Ομιλία «Οδός Πανεπιστημίου: Σκηνές  από ένα δρόμο»
Εισηγείται: Λάκης Παπαστάθης, Σκηνοθέτης

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης «Αθήνα: Η ιστορία μιας πόλης» και θα πλαισιωθεί από έκθεση με καρτ-ποστάλ της Αθήνας από την Συλλογή της Βιβλιοθήκης.

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία «Οδός Πανεπιστημίου: Σκηνές  από ένα δρόμο»
Εισηγείται: Λάκης Παπαστάθης, Σκηνοθέτης

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης «Αθήνα: Η ιστορία μιας πόλης» και θα πλαισιωθεί από έκθεση με καρτ-ποστάλ της Αθήνας από την Συλλογή της Βιβλιοθήκης.

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ