Εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης Προσφυγιά και Μετανάστευση

Ομιλία «Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Ραιδεστού»
Εισηγείται: Σταύρος Ανεστίδης, Ιστορικός, υποδιευθυντής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ομιλία «Οι αγνοούμενοι πολίτες και στρατιώτες της Μικρασιατικής καταστροφής»
Εισηγείται: Γιάννης Γκλαβίνας, Ιστορικός - Αρχειονόμος Γενικών Αρχείων του Κράτους

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση»

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία «Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Ραιδεστού»
Εισηγείται: Σταύρος Ανεστίδης, Ιστορικός, υποδιευθυντής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ομιλία «Οι αγνοούμενοι πολίτες και στρατιώτες της Μικρασιατικής καταστροφής»
Εισηγείται: Γιάννης Γκλαβίνας, Ιστορικός - Αρχειονόμος Γενικών Αρχείων του Κράτους

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση»

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ