Τραγουδώντας την Ιστορία: Μνήμη και αφηγήσεις του παρελθόντος μέσα από τα Δημοτικά Τραγούδια

Ομιλία Τραγουδώντας την Ιστορία: Μνήμη και αφηγήσεις του παρελθόντος μέσα από τα Δημοτικά Τραγούδια
Εισηγείται: Γιάννης Καραχρήστος, Ιστορικός, Ερευνητής Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από την Λογοτεχνία».

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία Τραγουδώντας την Ιστορία: Μνήμη και αφηγήσεις του παρελθόντος μέσα από τα Δημοτικά Τραγούδια
Εισηγείται: Γιάννης Καραχρήστος, Ιστορικός, Ερευνητής Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από την Λογοτεχνία».

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ