Ομιλία "Το Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας" του Π. Σκουζέ

Εισηγείται: Σεβαστή Λάζαρη, Συντονίστρια Σχολικών Φιλολόγων

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης "Η  Ιστορία της Ελλάδας μέσα από τη Λογοτεχνία".

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Εισηγείται: Σεβαστή Λάζαρη, Συντονίστρια Σχολικών Φιλολόγων

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης "Η  Ιστορία της Ελλάδας μέσα από τη Λογοτεχνία".

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ