Εκδήλωση "Μέσα από τα μάτια των ξένων"

Ομιλία Η Αθήνα στα περιηγητικά έργα των Δυτικοευρωπαίων: από την Iστορία στις μικροϊστορίες
Εισηγείται: Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας - Ερευνήτρια

Ομιλία Η Αθήνα στα περιηγητικά έργα των Δυτικοευρωπαίων: από την Iστορία στις μικροϊστορίεςΕβλιγιά Τσελεμπί: ένας ιδιοσυγκρατικός περιηγητής στην πόλη τον σοφών
Εισηγείται: Δημήτρης Λούπης, Ιστορικός- Οθωμανολόγος

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης "Αθήνα: Η  Ιστορία μιας πόλης".

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία Η Αθήνα στα περιηγητικά έργα των Δυτικοευρωπαίων: από την Iστορία στις μικροϊστορίες
Εισηγείται: Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας - Ερευνήτρια

Ομιλία Η Αθήνα στα περιηγητικά έργα των Δυτικοευρωπαίων: από την Iστορία στις μικροϊστορίεςΕβλιγιά Τσελεμπί: ένας ιδιοσυγκρατικός περιηγητής στην πόλη τον σοφών
Εισηγείται: Δημήτρης Λούπης, Ιστορικός- Οθωμανολόγος

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης "Αθήνα: Η  Ιστορία μιας πόλης".

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ