Η πόλη αποκτά το δικό της δημοτικό μουσικό θέατρο

#OlympiaNewEra | Η πόλη αποκτά το δικό της δημοτικό μουσικό θέατρο!! 
Και το όνομα αυτού «Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας»