Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής στα Summer Camp

Δελτία Τύπου
Typography

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα Summer Camp στο Α.Κ. Ρουφ για την Α' και τη Β' περίοδο ολοκληρώθηκαν.

Όσον αφορά στις εγγραφές στα Α.Κ. Γκράβα και Α.Κ. Γουδή για την Α' και Β' περίοδο, καθώς και στο Α.Κ. Ρουφ για την Γ' περίοδο οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις και ο διαχειριστής θα προχωρήσει στην έγκριση των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα των επιλαχόντων, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail για τη διαδικασία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Όσον αφορά στις εγκεκριμένες αιτήσεις για την Γ' περίοδο στα Α.Κ. Γκράβα και Γουδή, ση προσκόμιση των δικαιολογιτικών θα πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρασκευή (07/06): 10:00 - 19:00
Δευτέρα (10/06): 10:00 - 19:00
Τρίτη (
11/06): 09:00 - 15:00

Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και η εξόφληση του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής στις παραπάνω ημερομηνίες, η κράτηση της θέσεως δεν ισχύει και ο διαχειριστής θα προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.