«Να φεύγεις και να ριζώνεις»

Ομιλία «Να φεύγεις και να ριζώνεις»: Ποντιακός Ελληνισμός και ελληνική διασπορά
Εισηγείται: Μάρη Λαυρεντιάδη, Δρ. Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ

Ομιλία «Να φεύγεις και να ριζώνεις»: Ποντιακός Ελληνισμός και ελληνική διασπορά
Εισηγείται: Μάρη Λαυρεντιάδη, Δρ. Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Προσφυγιά και Μετανάστευση».

 

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

ΑΠΠΒ