Ζήσε τον Κήπο & τα Πάρκα αλλιώς! στο Πάρκο Ελευθερίας

Προαύλιος χώρος Κέντρου Τεχνών δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 6.6.18
20:00 Συναυλία με τη Γιάννα Βασιλείου

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Ελεύθερη συμμετοχή για όλους!

Προαύλιος χώρος Κέντρου Τεχνών δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 6.6.18
20:00 Συναυλία με τη Γιάννα Βασιλείου

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Ελεύθερη συμμετοχή για όλους!