ΟΠΑΝΔΑ: Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Δελτία Τύπου
Typography

Tους οριστικούς πίνακες κατάταξης που αφορούν στην πρόσληψη, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» ανακοινώνει ο ΟΠΑΝΔΑ. 

 O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει στην υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.),τα οποία ανά αντικείμενο δράσεως περιλαμβάνουν:

  • Γενικά Προγράμματα με ενασχόληση στην Άσκηση στην Προσχολική ηλικία (ΑπρΗ), Παιδί & Αθλητισμός (ΠΑ), Άθληση & Νέοι (ΑΝ), Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ) & Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ).
  • Ειδικά Προγράμματα για Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου & προγραμμάτων σε κολυμβητήρια, σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα.

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων ο ΟΠΑΝΔΑ με το υπ’αριθμ.2026/10.02.23 σχετ.έγγραφο, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης που αφορούν:

Την πρόσληψη, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός (Αεροβική)

5

2

Κολύμβηση

4

3

Καλαθοσφαίριση

3

4

Ποδοσφαίριση

1

5

Αντισφαίριση

1

7

Ειδική Φυσική Αγωγή

10

Βάσει του άρθρου 7.5 του Φ.Ε.Κ. 461/τ.Β΄/14-02-2020. Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.

Εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 5 (από τις 24 θέσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση –5 θέσεις χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας),όπου καταρτείται ξεχωριστός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. ως ακολούθως:

  1. Ένα (1) άτομο από τους τέσσερις (4) προαναφερόμενους με ειδικότητα Κολύμβηση.
  2. Ένα (1) άτομο από τους πέντε (5) προαναφερόμενους με ειδικότητα Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός(Αεροβική).
  3. Τρία (3) άτομα από τους δέκα (10) προαναφερόμενους με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή

Με την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατατάξης επιτυχόντα.

Απόφαση οριστικής κατάταξης εδώ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης εδώ.

(Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 5284873-4)

 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων